Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie je produktom dlhodobého sporenia. Bohužiaľ, suma, ktorú si väčšina občanov sporí, je veľmi nízka, a preto len ťažko môže vytvoriť významnejší príspevok k dôchodku. Je škoda, že väčšina klientov dôchodkových fondov nevyužíva všetky možnosti daňových úľav.

A máte záujem niečo s vašim dôchodkom spraviť, kontaktujte našu kanceláriu a poraďte sa, ako získať čo najväčšie výhody z vášho dôchodkového sporenia. A ak ho ešte nemáte, je najvyšší čas si ho uzavrieť.